ZRADA POSLANCŮ STRANY ZELENÝCH DOKONÁNA

 

Václav Hála

 

Na dnešek, středu 7. února 2007 byla svolána mimořádná 12. schůze Poslanecké sněmovny. Stalo se tak poté, kdy na probíhající řádné 11. schůzi nebyl přijat návrh opozice na projednání aktuálních témat, zejména informace vlády o žádosti o umístění vojenské základny USA na území České republiky. Navržený program 12. schůze obsahoval tyto body:

 

1.

Americká obranná protiraketová základna na území České republiky   

2.

Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti útvarů Policie České republiky s působností na celém území České republiky a činnosti útvaru Ministerstva vnitra pro inspekční činnost při plnění jejich úkolů   

3.

Informace vlády o pozici České republiky ve vyjednávání o Smlouvě zakládající ústavu pro Evropu   

4.

Informace předsedy vlády a 1. místopředsedy vlády ve věci podezření z korupčního jednání 1. místopředsedy vlády Jiřího Čunka   

Zpět na Related...


Navigace

 

Na schůzi bylo přítomno192 poslanců, pro schválení návrhu bylo třeba 97 hlasů. Návrh o jediný hlas neprošel. Ten jeden hlas mohl patřit kterémukoli z poslanců, kteří byli proti nebo se zdrželi. Stojí možná za pozornost, že PRO hlasoval poslanec Novotný z ODS a nezařazený poslanec Melčák (poslanec Pohanka se zdržel).

 

Podstatná pro důvěru veřejnosti v poslance Strany zelených je ovšem skutečnost, že PROTI hlasovali jednotně také všichni poslanci a poslankyně této strany. V předchozí debatě tento postoj zdůvodnila za klub zelených poslankyně Kateřina Jacques, a to způsobem, který je této dámy zcela nedůstojný. Její projev připomínal proslovy poslaneckých loutek za minulého režimu.  Ostudu zeleným tedy dělá nejen jimi nominovaný ministr mimoevropského zahraničí Schwarzenberg, ale i všichni poslanci. Zrada na voličích i členech byla dokonána. Co přinese sjezd, svolaný na 17. a 18. února?

 

Přesvědčit se o tom, jak poslanci hlasovali, můžete zde:

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=44921&o=5

 

 

__________________________________________________________________

 

■ ČLÁNKY

 

sustainable.cz