Zlínští  zelení  základnu  USA  nechtějí

Americká radarová základna na území České republiky? Strana zelených ve Zlíně říká ne.

Spojené státy chtějí postavit na území České republiky radarovou základnu, která má chránit USA proti balistickým raketám. Obyvatele České republiky ale chránit nebude, naopak je může vystavit riziku útoku jiných států. Pokud na našem území základna vznikne, stala by se Česká republika součástí globální politiky Spojených států bez jakékoli možnosti tuto politiku ovlivňovat a bez záruk, že v případné kritické situaci bude brán ohled na zájmy našich obyvatel.

Není možné, aby demokratický stát přijímal tak závažné rozhodnutí, jakým je vybudování protiraketové základny jiného státu na vlastním území, bez seriózní debaty. Mandát k takovému rozhodnutí nemůže mít vláda ani parlament. K této otázce se musí vyjádřit co možná největší část společnosti. Jediným zodpovědným způsobem, jak rozhodnout, je referendum.

„Základní organizace Strany zelených ve Zlíně proto žádá členy vlády a poslance a senátory zvolené za Stranu zelených, aby při projednávání žádosti vlády USA o umístění americké vojenské základny na našem území prosazovali názor, že má-li se Česká republika stát místem dlouhodobého pobytu cizích vojsk, pak jde o natolik závažnou věc, že o ní může být rozhodnuto jedině v celostátním referendu,“ uvedl předseda zlínských zelených Martin Davidov.

Zlínská Strana zelených nesouhlasí s pobytem vojsk USA na českém území a žádá členy vlády, poslance a senátory zvolené za Stranu zelených, aby vyslovili nesouhlas s umístěním americké základny na území České republiky.

Zlínští zelení také požádali předsednictvo strany o vyhlášení vnitrostranického referenda k otázce základny. "Naše strana ve svém politickém  programu prosazuje prvky přímé demokracie a co nejširší účast občanů na rozhodování, proto dnes ani nemůžeme mluvit jinak. Vnitrostranické referendum je příležitostí zkusit v malém měřítku to, o co usilujeme v celé společnosti,“ uvedl Martin Davidov.

Martin Davidov & Miroslav Mach

Tisková zpráva ze dne 9. 2. 2007                                      www.zelenizl.cz