AŤ VŠICHNI NACHÁZÍME SOUVISLOSTI

 

 

„Matky, které hledají zdravou výživu, najdou souvislosti“, řekla moje žena, když jsem se ptal na její názor na ještě rozpracované stránky portálu sustainable.cz. Udeřila hřebík na hlavičku. Přinášet informace tak, aby čtenáři nacházeli souvislosti, je jedním z cílů našeho portálu, novinky mezi českými internetovými projekty věnovanými ekologii a věcem souvisejícím. Chceme přinášet informace tak, aby bylo zřejmé, jak spolu souvisejí ekologická a společenská krize, jak spolu souvisejí příčiny a následky a jaká jsou možná východiska. Je to cílem celého portálu, je to i smyslem existence naší rubriky Články. Budeme na tomto místě přinášet příspěvky sympatizujících autorů i odkazy na články uveřejněné jinde.

 

Portál sustainable.cz ožil v prvních dnech jara roku 2006. Za symbolické datum zahájení zkušebního provozu byl stanoven 28. březen. V ten den, o 414 let dříve, se narodil „učitel národů“ Jan Amos Komenský. Učitel, který byl mistrem v předávání poznání v souvislostech. Jeho živé památce je věnována stránka, která se stala základním kamenem této rubriky.

 

A protože souvislostí se ještě nikdo nenajedl, nezapomínáme ani na zdravou výživu, kterou vzhledem ke svému biologickému poslání hledají především matky pro své děti, kterou ale potřebujeme všichni. Proto nebuďte překvapeni, že právě zde nabízíme i přímý odkaz na rubriku Půda. V ní najdete  informace o tom, jak zdravé potraviny vypěstovat, máte-li tu možnost, a kde je koupit, pokud je pro Vás, vzhledem ke všem souvislostem, vhodnější tato možnost.

 

Přeji Vám, milí čtenáři, abyste na stránkách našeho portálu, v odkazech, článcích, a doufejme, že v brzké době i v diskuzi, nacházeli informace, které hledáte. Přeji Vám, abychom na portálu sustainable.cz a nejen na něm všichni nacházeli tolik vzácné a opomíjené, a přitom potřebné souvislosti.

 

Václav Hála

 

___________________________________________________________________

 

■ PAMĚTNÍ STRÁNKA J. A. KOMENSKÉHO

 

■ PŮDA

___________________________________________________________________

 

■ ČLÁNKY

 

sustainable.cz