PANE PREZIDENTE, POSTAVTE SE PROTI ZÁKLADNĚ

 

Přepis projevu Jana Tamáše, mluvčího iniciativy NE základnám,

předneseného 26.5.2007 na Hradčanském náměstí v Praze

 

Cílem našeho pochodu na závěr demonstrace proti radarové základně je Pražský hrad. Sídlo prezidenta republiky, který je podle ústavy také vrchním velitelem ozbrojených sil České republiky. Na Václavském náměstí jsme vyjádřili svoji nedůvěru nynější vládě premiéra Topolánka. Tato vláda se svým postupem ve věci základny zdiskreditovala natolik, že od ní už nic pozitivního nemůžeme očekávat. Chceme, aby prostě odešla.

 

Na prezidenta republiky Václava Klause se však zde na Hradě obracíme s žádostí. Žádáme ho, aby respektoval mínění většiny občanů a obyvatel České republiky. Aby se postavil proti zřízení radarové základny systému protiraketové obrany Spojených států na našem území. Aby hájil suverenitu naší země, jak mu to přikazuje ústava. Prezident republiky k tomu má dost možností daných ústavou.  Má právo účastnit se jednání vlády, vyžadovat od ní zprávy, projednávat s ní otázky spadající do její působnosti. Je také vrchním velitelem ozbrojených sil České republiky. Tyto pravomoci mu nepochybně umožňují ovlivnit postoje a jednání ministerstev obrany a zahraničí. Obě tato ministerstva sehrávají podle našeho názoru ve věci základny neblahou úlohu. Zřízení základny bez jakéhokoli mandátu fakticky podporují a dokonce už pomáhají organizovat její výstavbu. S tím musí být konec. Prezident republiky jako hlava státu se také bude vyjadřovat ke všem případným smlouvám a dohodám souvisejícím se základnou. Žádáme prezidenta republiky aby se jasně postavil proti základně a odepřel svůj souhlas smlouvám, které by její zřízení měly umožnit nebo posvětit.

 

Pane prezidente, v dějinách naší země byla řada mezníků, kritických okamžiků, v nichž prezident republiky sehrával klíčovou úlohu a svým jednáním ovlivnil budoucnost státu. Tak tomu bylo roku 1938 v době Mnichovské krize, v únoru roku 1948, v srpnu 1968, na přelomu let 1989 a 90 i při rozpadu Československa o tři roky později. Jsme přesvědčeni, že k dalšímu takovému mezníku se přibližujeme dnes v souvislosti s radarovou základnou. Víme, že rozhodování prezidenta republiky v těchto situacích není snadné. Že bývá vystaven velkým tlakům. Že nese velkou odpověnost. Ale právě v řešení těchto situací se ukáže jeho síla nebo slabost. Schopnosti nebo bezmoc. Tehdy se ukáže zda je nebo není opravdu velkým prezidentem.

 

Vážený pane prezidente, takový okamžik nadchází nyní pro Vás. Buďte velkým prezidentem, postavte se proti základně, budete v tom mít naši podporu!

 

ZVUKOVÝ ZÁZNAM PROJEVU ZDE:

http://www.nezakladnam.cz/celostatni-demonstrace.php

___________________________________________________________________________

■ ČLÁNKY

sustainable.cz