NADĚJE

 

 

 

  

 

            NAŠE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST (OUR COMMON FUTURE) –

            Zpráva Světové komise pro životní prostředí a rozvoj

            

            DIVIZE OSN PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

 

 

 

            STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

            Vládou ČR nepřijatý návrh Českého ekologického ústavu

            (tzv. "Dejmalova strategie")

 

 

 

            STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

            schválená Usnesením vlády České republiky č. 1242 ze dne 8.12.2004   

           

            RADA VLÁDY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ   

 

 

 

 FOTO NASA/ISS

 

INTERNETOVÝ PORTÁL PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT

Copyright © 2006-2009 sustainable.cz

 

GLOBALIZACE NENÍ PŘÍRODNÍ ZÁKON