Císař římský a král český Karel IV.:

 

Majestas Carolina

 

(návrh zemského zákoníku, citát)

 

 

"O královských lesích: Hajný ani jiná osoba nekácej a neodvážej z nich stromů, pod ztrátou pravé ruky, vyjma souše a vývraty, nikdo neolupuj kůru stromů lesních, pod trestem odření pravé ruky, kdo by les zapálil, buď upálen k smrti, kdo by vezl nebo plavil dříví odcizené z lesů, tomu má být uťata pravá ruka."