DISKUZE

 

 

 

   Portál sustainable.cz připravujeme pro Vás.

   Vaše dotazy, názory a připomínky jsou vítány.

   Uvítáme Vaše příspěvky do moderované diskuze,

   která má dostat prostor v této rubrice.

   Otevření on-line diskuze prozatím nepřipravujeme.

 

   Adresa pro Vaše příspěvky: redakce@sustainable.cz

 

   1024x768            O TĚCHTO STRÁNKÁCH

 

   Vzhledem k aktuálnímu prvořadému tématu domácí

   politiky – tématu, které nám bylo vnuceno – a které má

   zásadní souvislost s trvale udržitelným životem,

   přinášíme na tomto místě odkaz na rubriku Fóra na

   webu obce Strašice:

   RADAR V BRDECH - DISKUZE

   Toto diskuzní fórum sloužilo původně pro vyjasňování názorů mezi

   skupinou občanských aktivistů a členy rady obce Strašice, obce,

   která se nachází na hranicích vojenského újezdu Brdy.

   Postupně přerostlo v patrně nejrozsáhlejší prostor pro svobodnou

   diskuzi mezi příznivci a odpůrci radaru, kde mezi invektivami

   a humorem lze nalézt mnoho aktuálních informací.

   21.5.2007

   Václav Hála, šéfredaktor portálu sustainable.cz

  FOTO: Zdeněk Paul

 

INTERNETOVÝ PORTÁL PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT

Copyright © 2006-2007 sustainable.cz

 

GLOBALIZACE NENÍ PŘÍRODNÍ ZÁKON