Usnesení

 

z mimořádného jednání  Zastupitelstva  obce Cheznovice

                                       konaného dne 5. února 2007

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Zastupitelstvo obce zvolilo:

 

Usnesení č. 35 – ověřovatele zápisu:          Ing. P. Savincovou, P. Čermáka

Usnesení č. 36 – návrhovou komisi:            Mgr. Evu Savkovovou, Josefa Koláře

                                                                       a Milana Kratochvíla

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

 

Usnesení č. 37 – Uvolnění pana Zdeňka Krejčíka, Cheznovice čp. 209

                            z funkce odborného lesního hospodáře dohodou k 1. 4. 2007

 

Unesení č. 38 -   Zveřejnění záměru pronájmu LHC Cheznovice o celkové výměře

                            209,17 ha – lesní pozemky zařazené do lesů hospodářských

                            – kategorie 10, k.ú. Cheznovice – p.č. 952, 953, 955, 1236, 1270, 1272,

                            1273, 1330, 1359, 1360, 1477 – výměra 59,40 ha;

                            k.ú. Olešná – p.č. 847, 851 – výměra 149,77 ha

 

                                                                                                          Zodpovídá: starostka

                                                                                                          Termín:  ihned

Zastupitelstvo obce vyhlásilo:

 

Usnesení č.39 – Výběrové řízení na získání zvýhodněné půjčky z Fondu rozvoje bydlení

                            na území obce Cheznovice- podávání žádostí v době od 1. 3. 2007

                           do 30. 3. 2007. Zveřejnění na úřední desce OÚ a ve vývěsních skříňkách.

 

Zodpovídá: starostka

                                                                                                          Termín:  ihned

Zastupitelstvo obce vyslovilo názor:

 

Usnesení č. 40 – Zamítá umístění americké radarové základny v BRDECH

                            a žádá OÚ o zorganizování podpisové akce pro vyjádření názoru

                            občanů.

Zodpovídá: starostka

                                                                                                          Termín:  co nejdříve

 

 

 

                                Vlastimil Huml                                        Hana Stupková                                           

                                místostarosta                                                starostka                                                    

 

__________________________________________________________________

 

www.cheznovice.rokycansko.cz

 

■ ČLÁNKY

 

sustainable.cz