JADERNICE BRÁNÍ STAVBĚ VALAŠSKÉ DÁLNICE

Občanské sdružení Jadernice nepodá odvolání proti dodatečnému povolení stavby Vsetín – Valašské Meziříčí, ale bude bránit stavbě úseku Vsetín – Pozděchov.

TISKOVÁ ZPRÁVA O.S. JADERNICE:

 

Jadernice nepodá odvolání

 

VSETÍN – Občanské sdružení Jadernice nepodá odvolání proti rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, přestože nebylo vyhověno jejímu požadavku, aby bylo vyhotoveno hodnocení vlivu na životní prostředí stavby čtyřproudé silnice mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím podle platného nového zákona.


  Když Jadernice vstoupila v srpnu 2005 do projednávání stavby silnice Vsetín – Valašské Meziříčí, byla ještě možnost přehodnotit projekt na jí navrhovanou stavbu polovičního profilu silnice, tedy dvouproudé silnice, která by se taktéž vyhýbala obcím a byla dostatečně široká, rychlá a hlavně bezpečná. Mezitím se stavitel pustil do stavebních prací, na které neměl všechna povolení. Opakovaně tím společně s konsorciem prováděcích firem porušil zákon a v současnosti s nimi běží řízení o uložení miliónových pokut.

 

 V průběhu projednávání stavby se prokázala servilnost státních úřadů k Ředitelství silnic a dálnic, po kterém nepožadovali všechny potřebné dokumenty k povolení stavby nebo, když jedno z povolení ke kácení dřevin bylo vydáno na Nový rok 1. ledna 2005, kdy státní úředník pracoval i v době svého osobního volna. Ukázalo se také, jak jsou někteří politici ochotni lživě informovat občany pomocí médií jen pro zisk svých volebních preferencí. Naposledy se tak stalo toto úterý 30. července, kdy vsetínský místostarosta Jaromír Kudlík (US–DEU) uvedl pro týdeník Jalovec, že byl vypracován nový posudek EIA. Tento posudek zpracován nebyl, přestože jeho vypracování Jadernice požaduje od samého začátku.


  „Rozhodli jsme se neprodlužovat vydání dodatečného povolení stavby, protože nyní je nepravděpodobné  zastavení prací na čtyřproudé variantě silnice mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím,“ uvedl Václav Včelica a dodal,: „Bohužel byla zvolena předimenzovaná nákladná varianta, na kterou budou v dohledné době chybět finance.“


  Jadernice vyzývá občany Vsetína, aby se před koupí nemovitosti v blízkosti obchvatu Vsetína seznámili s územním plánem, protože zde se má v budoucnu stávající obchvat také rozšiřovat na čtyři pruhy silnice. Některé domy by podle současných plánů města měli přijít k demolici. Podobná situace hrozí mezi Vsetínem, Valašskou Polankou a Pozděchovem, kde je naplánovaná taktéž nová čtyřproudá „dálnice“.


  „Občanské sdružení Jadernice se bude snažit bránit stavbě čtyřproudé silnice v úseku Vsetín – Pozděchov. Považujeme to za zásah do krajinného rázu valašské krajiny s nevratnými důsledky pro zasaženou oblast. Navíc, o celé stavbě je nutné uvažovat v širších souvislostech plánované výstavby propojení systému dálnic mezi Slovenskem a Českou republikou přes Zlínský kraj. Pokud by bylo toto propojení dokončeno a vedlo by přes území regionu. Riskujeme, že zde bude docházet k jevu dopravní indukce, tj. že by přes toto území proudila také doprava, která je dnes směřována přes okolní dopravní síť a objem dopravy by rostl. Následkem toho by bylo zamoření valašského regionu automobily. V dlouhém období to pak povede pouze ke zhoršení životního prostředí a k růstu dopravních problémů“, zdůrazňuje cíle občanského sdružení Jadernice Jaroslav Farkaš.

 

 

Kontakt: Občanské sdružení Jadernice

Malý Skalník 1398,

755 01 Vsetín

jadernice_info@centrum.cz.

http://www.jadernice.org

 

 

■ ČLÁNKY

sustainable.cz